Domba

Jang Udin, Mahasiswa Peternakan tingkat akhir keur jalan-jalan, kabeneran panggih jeung tukang ngangon domba bari dibarengan ku reueus, Jang Udin nanya: “Mang, kenging naros teu?” “Mangga aya peryogi naon aden?” cek tukang ngangon “Eta domba meni sarehat kitu, dipasihan parab naon mang?” “Anu mana den? Anu hideung anu bodas?” tukang ngangon malik nanya. “Mmm anu hideung heula lah……..” Udin bari nunjuk. Ooh pami nu hideung mah parabna jukut baseuh” “Ooohh….pami anu bodas?” “Sami nu bodas oge!” jawabna “Hmmm…. kuateun leumpang sabaraha kilo meter unggal dintenna, mang?” Udin nanya deui. “Anu mana den? Anu hideung anu bodas?” jawabna “Mmm anu hideung … Lanjutkan membaca Domba

Si Kabayan jeung Lélé

Mas Sastro jeung Kabayan keur meresihan susukan sisi lembur. Duanana boga pancén séwang-séwangan. Mas Sastro kabagéan ancrub ka susukan, ngeduk leutak nu geus kandel, ari si Kabayan di luhur ngoréd jukut nu geus ngajejembrung. Mas Sastro ngagorowok matak reuwas “Kabayan, lihat nih….ada lélé!” “Mana…?” Kabayan curinghak. “Ini…di dalam liang!” Mas Sastro nunjuk kana liang “Waaah….kodok atuh mas!” “Bukan, lélé; ……… gedé banget!” curuk mas Sastro nunjuk kana lélé “Kodok, mas!” “Lélé…!” “Ceuk sayah kodok, kodok!” témpas Kabayan teu sabar “Lélé ini mah Kabayan bukan kodok.” Kabayan ngahuleng…[] Lanjutkan membaca Si Kabayan jeung Lélé

Ngalieurkeun

Kacaritakeun hiji pamuda keur wawancara gawe di hiji kantor :

Nami saderek?”
“Saderek saha? Teu gaduh saderek abdi mah pa..”
“Ngaran anjeun!”
“Owh, abdi?”
“Enya”
“Jay”
“Panjangna?”
“Panjang naonana, pa?”
“Panjang bulu irung! Nya atuh ngaran panjangnaaaa. ..”
“Owh, sugan teh naon. Teu aya Pa. .Jay we”
“Hmmm..Umur saderek ?”
“Apan ceuk abdi ge, abdi mah teu gaduh saderek..”
“Lain umur dulur anjeun…!”
“Umur saha, ateuh?”
“Ari anjeun kamana karep wae, nya umur anjeun atuh..”
” Duka Pa, teu apal”
“Duka kumaha? Maenya teu apal kana umur sorangan?”
“Ih nya duka atuh pa, da tara diitungan..” Lanjutkan membaca “Ngalieurkeun”

This Ain’t a Love Song

Sababaraha taun ka tukang. Harita kuring masih kénéh digawé di Carnival Cruising Lines, nyaéta parusahaan kapal pesiar anu jalurna téh ti Miami, Florida, tepi ka Kapuloan Bahama. Boga pancén téh jadi waiter dina dék kapal.

Hiji mangsa kapal kuring katatamuan ku grup band ti New Jersey, New York. Saha deui mun lain Bon Jovi. Batur sapagawéan mani hariweusweus ngomongkeun Jon Bon Jovi saparakanca. Sok komo barudak awéwé mah teu sirikna histeris. Kuring mah haré-haré baé. Rék Bon Jovi rék Metallica, mangsa bodo! Kuring mah teu pati resep kana musik brang-bréng-brong siga rock music téh. Resep gé kana musik slow panineungan anu biduanna Matt Monroe, Engelbert Humperdink, jeung Simon ‘n Garfunkel.

Hiji poé wanci haneut moyan. Para tamu réa nu ngadon moé awak dina dék kapal. Pon kitu deui Mr. Jon Bon Jovi, Mr. Richie Sambora, Mr. David Brian, Mr. Tico Torres, jeung Mr. Alec John Such. Kabeneran kuring ngaliwat ka palebah maranéhna. Lanjutkan membaca “This Ain’t a Love Song”

Ucing

Ieu kajadian di taun 1960 di Rusia. Harita teh Partai Komunis keur kuasa di Rusia. Di hiji SD di Moskow, kacaritakeun aya hiji murid, ngarana Boris, umurna kira-kira 6 taun. Hiji poe, si Boris dititah guruna nyieun conto kalimat anu nerangkeun sifat. “Kucing kami baru saja beranak lima ekor,” ceuk si Boris, “Semuanya komunis sejati.” Ngadenge kalimat eta, hate guruna bungah pisan. Lian ti tata basana anu alus, kalimat eta oge bisa dipake keur slogan partey. Mangkana, si guruna teh geus ngarencanakeun, engke, lamun aya pangawas sakola datang, si Boris rek dititah ngajawab pertanyaan pangawas. Minggu hareupna pangawas teh datang … Lanjutkan membaca Ucing

Ujang Jamin

Kabayan : “Abah kenal teu ka Jiang Zemin ?” Abah : “Nya apal atuh, mantan Presidén Cina nepi ka Maret 2003” Kabayan : “Uiii hébat euy …” Abah : “Abah téaaa ….” (bari ngusapan kumis bakat ku bangga) Si Kabayan cicing bari mikir, tapi teu lila. Kabayan : “Béjana Jiang Zemin téh aslina orang Garut nya Bah.” Abah : “Ah… ceuk sahaaa …??” Kabayan : “Da ngaran aslina mah cenah Ujang Jamin, ngumbara ka Cina ganti ngaran jadi Jiang Zemin … hé hé hé … Kabayan tea…” bari gura-giru ngaleos Abah : “Dasar si borokokok !!” Si Kabayan gancang indit … Lanjutkan membaca Ujang Jamin

Ka Hotel

Neng Mamay teh jelema cukup beunghar di kampungna. Maneha teh can pernah datang ka kota, komo deui datang nginep di hotel. Hiji mangsa manehna datang ka Jakarta, terus “check-in” di salah sahiji hotel. Saperti biasa, aya palayan anu mangmawakeun barang-barangna ka kamar. Neng Mamay nuturkeun palayan eta. Waktu si palayan nutupkeun panto, neng Mamay bendu ka palayan eta. Ceuk neng Mamay, “Anak muda, aku mungkin tua dan kampungan, tapi tidak berarti aku ini bodoh! Aku membayar mahal untuk tinggal di hotel ini tapi bilik ini bukanlah kamar yang sesuai dengan bayaran itu! Kamar ini begitu kecil, tidak ada kemudahan, tidak … Lanjutkan membaca Ka Hotel

Dasar Budak Badeur

Kira-kira satengah jam katukang, si Odih dititah meuli korék api ka warung babah Ho Liang ku indungna, tapi si Odih can kénéh balik. Indungna melang kacida, terus nyusul anakna. Si Odih kapanggih keur diuk di handapeun tangkal hanjuang deukeut leuitna nini Océh. Indungna : ” Ka mana baé manéh téh ku lila-lia teuing dititah téh?!” Si Odih   : ” Kapan dipiwarang mésér korék api lima dus ku ema. Korék apina ku Odih dicobian heula. Sadayana saé tiasa hurung.Tuh kantun satengah dus deui anu teu acan dicobian”. Indungna : ” Hah??, kunaon manéh téh Odih, aing salah maraban kitu? Kunyuk, lutung … Lanjutkan membaca Dasar Budak Badeur

Kunti Jeung Tukang Sado

Dina hiji peuting kacaritakeun mang Udin tukang sado rek balik saenggeus mangkal di dayeuh, pas keur ditengah jalan mang Udin nu euker mengendarai kuda supaya baik jalanya, ningali aya awewe keur nangtung disisi jalan bari make baju bodas bari buukna panjang nepi ka bujurna, ku mang udin ditanya: “Neng bade kamana wengi-wengi kieu’?”. “Nya eta mang bade ka ka bojong lopang” jawab na. Tuluy singkat carita eta awewe teh milu ka mang udin da kampung mang udin ngaliwatan kampung nu rek dituju ku awewe eta. Pas nepi ka bojong lopang awewe eta turun bari ngasongkeun duit 20,000,. “Ah neng sawios … Lanjutkan membaca Kunti Jeung Tukang Sado