Salah Sangka

Kareta Api barang nyemprung ti wetan ka kulonkeun. Kabeneran di  sisi rel nu deukeut ka station aya tukang lotek keur ngebut-ngebut elap beureumna sabab dagangannana geus beak kari samarana wungkul.

Ningali di hareup aya nu ngebut-ngebut lamak beureum, masinis ngerem kareta api da disangkana aya bahaya. Terus nolol tina kaca jandela bari nanya ka tukang lotek:

“Aya naon, Bi?”

“Teu aya nanaon, mung kantun samarana wungkul!”[]