Salah Tafsir

Di halteu karéta api Leuwi Goong aya urang Cirebon anu keur diuk sorangan dina bangku, sigana mah keur nungguan karéta api nu ka dayeuhkeun.

Lar aya tukang nangka ngaliwat hareupeunana.

Tukang nangka : “Nangkana Mas! Nangkana Mas! ”

Ngadéngé omongan tukang nangka, urang Cirebon téa diukna rada ngagésér saeutik.

Tukang nangka: “Nangkana Mas! Nangkana Mas!”

Urang Cirebon téa diukna rada ngagésér deui saeutik.

Tukang nangka: “Nangkana Mas! Nangkana Mas!”

Urang Cirebon téa diukna rada ngagésér deui saeutik.

Terus kitu kajadianana, nepi ka bangkuna ngajuralit, si urang Cirebon tijengkang nangkarak bengkang.

Si urang Cirebon ngambek, nyarékan tukang nangka laklak dasar.

Urang Cirebon : “Bujur manéh sakumaha legana hah! Ku aing dibéréan tempat diuk, masih kénéh nitah ngagésér ka aing! “.

Tukang nangka molohok teu ngarti kunaon dicarékan.[]

*Nang kana berarti ke sana (bahasa Cirebon). Ini mungkin yang dipahami urang Cirebon tersebut dan mengartikannya sebagai perintah untuk menggeser tempat duduknya. Sementara tukang nangka ini urang Sunda, sekadar menawarkan: Nangkana. Artinya, “Nangkanya Mas!” Sama seperti menawarkan yang lain: sendalna Pak, sapatuna Pak, jerukna Pak dsb.